Ontwerpwedstrijden - Prijsvraag: De Poorten van Delft - Raakvlakken die verbinden
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Prijsvraag: De Poorten van Delft - Raakvlakken die verbinden

Delft Design en Stichting TOP organiseren in samenwerking met VNO-NCW/Delft een prijsvraag voor het ontwerp van een of meerdere van de Poorten van Delft. Het doel is om strategieën en/of projecten te bedenken die bijdragen aan de herkenbaarheid en uitstraling van de stad. Achterliggende gedachte hierbij is dat de herkenbaarheid van Delft de attractiviteit en daarmee de economie van de stad bevordert. Ook is het de bedoeling om de verbindende elementen tussen Delft en de omliggende gemeentes te versterken en de belangwekkende positie die zij in de Randstad heeft te markeren. Deelname staat open voor ontwerpers, architecten, kunstenaars, vormgevers en creatieve burgers. Voor inzendingen die worden geselecteerd voor uitwerking in de tweede ronde wordt een vergoeding van € 1.000 beschikbaar gesteld.

Resultaat
De volgende twee inzendingen zijn door de jury geselecteerd voor verdere uitwerking in de tweede fase:
  • Floating Delft, José A. da Silva Rodrigues Canastra (NACO);
  • Je bent er geweest, Hugo de Haan, (architectengroep Kok & de Haan)

Eervolle vermelding:
  • Merkwaardig, Daan Hoogendoorn & Lotte Klunder;
  • In Holland Staat een Huis, Joris Verhoeven m.m.v. Leon de Ruiter
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.