Ontwerpwedstrijden - Poorten naar Fryslân
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Poorten naar Fryslân

Provincie Fryslân schrijft een ideeënprijsvraag uit om landmarks of toegangspoorten te genereren voor de accentuering van de provinciegrens bij de vier binnenkomende  hoofdtoegangswegen ( A7-A6-A32-A7). De voorstellen voor de Poorten naar Fryslân moeten uitdrukking geven aan de herkenbaarheid, eigenheid en (ruimtelijke) kwaliteiten van de provincie. Het begrip 'poort' hoeft niet letterlijk te worden opgevat. Het kan als toegangsmarkering ruim worden geïnterpreteerd. Ieder voorstel moet zijn toegesneden op de specifieke grenslocatie. Per grenslocatie kan één voorstel worden ingediend. Het is mogelijk om voor meer (maximaal vier) locaties mee te dingen naar een prijs. De voorstellen dienen dan afzonderlijk te worden ingediend.
Deelname staat open voor beeldend kunstenaars, vormgevers en (landschaps-)architecten. Het prijzengeld bedraagt €12.000, €9.000, €6000 en € 3000.

Resultaat
De jury heeft besloten het prijzengeld op te delen in zes gelijke prijzen van €5.000.
Winnaars:
  • II-VII-V-III, Janneke Zantinge en Rogier Martens;
  • zevenxzevenxzeven, Marus van der Made (vandermadesdesign);
  • Sjochst do it stean, Jeroen Eulderink (ARCADIS) en Nicole Klerkx;
  • Fryslân Friesland, XML Amsterdam;
  • Thús =Home, Siert Dallinga;
  • Sluis/Pingo/Wal/Waterkering, Hanshan Roebers.
Opdrachtgever
Provincie Fryslân

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.