Ontwerpwedstrijden - Nieuwe toekomst bedrijventerrein Goudse Poort
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Nieuwe toekomst bedrijventerrein Goudse Poort

Het Gouds Regionaal Architectuur Platform grAp schrijft een openbare ideeënprijsvraag uit waarin wordt gevraagd om ontwerpideeën en een strategie om de Goudse Poort te transformeren tot een hoogwaardig stedelijk gebied voor werken, wonen en recreëren. De ideeën kunnen worden gebruikt om het gebied Goudse Poort voor de toekomst een nieuw elan te geven. Het wordt niet uitgesloten dat de prijswinnaars worden betrokken bij eventuele implementatie van de resultaten in een vervolgtraject.

Procedure
Het prijsvraagprogramma is opgesteld volgens het modelwedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in KOMPAS. Het grAp heeft het Steunpunt Ontwerpwedstrijden geraadpleegd voor overleg over de opstelling van het programma.

Wijzigingen
Op 30-06-2009 maakte de uitschrijver op zijn website de volgende wijzigingen bekend t.a.v. de procedure:
De sluitingsdatum voor de aanmelding voor de prijsvraag is verlengd tot 06-07-2009 (was 26-06-2009).
Het tijdstip van inleveren van inzendingen is van 13.00 uur verplaatst naar tussen 14.00 en 18.00 uur.
De prijsuitreiking en einddiscussie is gepland op 26 november.

Resultaat

  • 1e prijs: Gouwe greep, POSAD
  • 2e prijs: Let's Move, SAB
  • 3e prijs: Rack 'n Stack, Underdogs
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.