Ontwerpwedstrijden - Zuid-Hollandprijs: De kwaliteit van de woon- en leefomgeving in het landelijk gebied
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Zuid-Hollandprijs: De kwaliteit van de woon- en leefomgeving in het landelijk gebied

De Provincie Zuid-Holland schrijft een openbare ideeënprijsvraag uit met de vraag om plannen of projecten die bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van de woon- en leefomgeving van het landelijk gebied. De plannen en projecten moeten inspelen op ruimtelijke trends en aandacht hebben voor ontwerp en uitvoering. Hierdoor wil de provincie geïnspireerd worden. Ook wil de provincie aandacht en waardering tonen voor initiatieven van burgers en organisaties die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke thema's.

Resultaat

  • Winnaar categorie professionals: Toekomstadaptief met wateraders, Bart van Bueren (bureau Waterarchitect van Bueren) en Dries Schuwer (MWH).
  • Winnaar categorie studenten: Waterslot in het Spui, Anna Dijk.
  • Winnaar categorie bewoners/vrijwilligers: Innovatief landschap, Joost van der Waal.
Opdrachtgever
Provincie Zuid-Holland


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.