Ontwerpwedstrijden - Cruquius: openbare ruimte als motor voor transformatie
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Cruquius: openbare ruimte als motor voor transformatie

Stichting Platform Openbare Ruimte schrijft een openbare ideeënwedstrijd uit met als thema de openbare ruimte van het schiereiland Cruquius in het Oostelijk Havengebied te Amsterdam. Het Platform Openbare Ruimte roept (teams van) stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, architecten, cultuurhistorici, planners, branding-specialisten en andere professionals op een ontwikkelingsvisie en bijbehorende ontwikkelingsstrategie in te zenden waarin de openbare ruimte, en met name het water, een motor vormt voor de transformatie van Cruquius naar gemengd stedelijk gebied.

Procedure
Dit wedstrijdprogramma is opgesteld volgens het modelwedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in het Kompas en genoemd in het Convenant Wedstrijden op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. 

Resultaat
De strategie Speelruimte van Bureau B+B in samenwerking met Investeren in Ruimte is als winnaar aangewezen. De prijs bestaat uit een adviesopdracht van € 25.000.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.