Ontwerpwedstrijden - Open oproep: Innovatie van de interieurdiscipline
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Open oproep: Innovatie van de interieurdiscipline

Het Stimuleringsfonds voor Architectuur organiseert een openbare ideeënprijsvraag (er is geen sprake van een voorselectie op basis van het portfolio zoals bij de Vlaamse Open Oproep). Ontwerpers, opdrachtgevers en onderzoekers worden opgeroepen voorstellen in te dienen voor (ontwerpend) onderzoek gericht op het inrichten, transformeren of verbeteren van binnenruimtes. Bij het formuleren van de voorstellen kan expliciet worden ingegaan op de specifieke kenmerken van interieurontwerp en de daarbij passende onderzoeks- en ontwerpmethodieken. Hoe vindt kennisontwikkeling plaats in het domein van het interieurontwerp en de inrichting? Samenwerking met andere disciplines en/of met opdrachtgevende partijen, die beschikken over kennis van de samenhang tussen ruimte en menselijk functioneren, strekt hierbij tot aanbeveling. Per geselecteerd voorstel wordt maximaal € 7.500 beschikbaar gesteld.

Resultaat
De volgende voorstellen zijn door de selectiecommissie geselecteerd voor verdere uitwerking. Het Stimuleringsfonds voor Architectuur stelt hiervoor €7.500 per voorstel beschikbaar.

  • Architextiles, Fokkema & Partners Architecten;
  • Don’t mind the gap, Onderzoeksinstituut ArcK en Merckx+Girod Architecten;
  • Case studies, Het Instituut;
  • Theaters van democratie, XML Architecture;
  • Interieur en geheugen, Vrije Universiteit Amsterdam;
  • De bibliotheek als openbaar kennisnetwerk, Studio Makkink & Bey.
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.