Ontwerpwedstrijden - Ontwerpwedstrijd Oude Ontginning
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Ontwerpwedstrijd Oude Ontginning

Gemeente Veghel schrijft een ontwerpwedstrijd uit voor het ontwerp van woningen te Veghel. Deelname staat open voor architecten, bouwbedrijven, ontwikkelaars en particulieren. Een inschrijvende partij moet in ieder geval bestaan uit een architect die is ingeschreven in het Architectenregister en een partij die garant staat voor de financiering en realisatie van het winnende ontwerp, of een groep initiatiefnemers die in de vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap een ontwikkelvlek willen en kunnen oppakken.

Per ontwikkelvlek (vier) worden maximaal vijf schetsontwerpen geselecteerd voor nadere uitwerking. Met de winnaars zal, per ontwikkelvlek, een koop- en ontwikkelovereenkomst worden gesloten. Tevens worden de resultaten van deze ontwerpwedstrijd benut als voorbeeld voor het te realiseren ambitieniveau in het hele deelgebied Oude Ontginning, voor het peilen van de interesse van potentiële kopers in woningen in zowel de oude ontginning als de nieuwe ontginning en voor het in contact komen met effectieve combinaties die mogelijk geschikt zijn om een bijdrage te leveren aan het beoogde ambitieniveau in Veghels Buiten.

Procedure
De gemeente heeft aanmeldingen van veertien architecten, ontwikkelaars en aannemers ontvangen.

Resultaat
Uiteindelijk hebben zes combinaties een ontwerp ingediend.

Ontwikkelvlek - sba 180:
  • Winnaar: Leenders architecten / Nieuwenhuizen Daandels Bouw
  • Tweede: ag NOVA architecten / Adriaans Bouwgroep

Ontwikkelvlek - sba 230:
  • Winnaar: Van Hooft Architecten / Bouwbedrijf Versteegden / Bernheze Makelaars
  • Tweede: Hilberink Bosch Architecten / VOF Veghels Buiten
  • Derde: FG Architectuur / Bouwbedrijf Versteegden
Opdrachtgever
Gemeente Meierijstad


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.