Ontwerpwedstrijden - In de kiem gescoord - editie 2011 Thermisch Actieve Gebouwen
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

In de kiem gescoord - editie 2011 Thermisch Actieve Gebouwen

Het Cement&BetonCentrum schrijft een ideeënprijsvraag uit. De ideeënprijsvraag is bedoeld als stimulans voor de ontwikkeling van nieuwe concepten, technieken en processen. Ideeën kunnen betrekking hebben op elk schaalniveau, van stedenbouwkundige planning tot interieurarchitectuur, van techniek tot uitvoering.
Deelname staat open voor iedereen. De eerste prijs bestaat uit een voucher van € 5.000 om het ingezonden idee nader te onderzoeken of uit te werken.

Procedure
Het programma voor de prijsvraag is opgesteld volgens het model wedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in KOMPAS.

Resultaat
De jury heeft twee winnaars aangewezen,
  • Actief met beton én gevel, Jeroen Verwer (Royal HaskoningDHV);
  • Watt Slim, Michael van Leeuwen (Architectuurbureau Sluijmer en van Leeuwen).


Eervolle vermeldingen,

  • As-stro beton, Mohamed Bayo;
  • Scoren met bacteriën! Lorenzo Quartero.
Opdrachtgever
Cement&BetonCentrum


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.