Ontwerpwedstrijden - Kunst parkeergarage Javapark
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Kunst parkeergarage Javapark

Gemeente Almelo schrijft een ideeënprijsvraag uit voor het ontwerp van de facade van parkeergarage Javapark te Almelo. De gemeente wil zes partijen selecteren die hun visie mogen uitwerken. De gemeente is voornemens de winnaar een vervolgopdracht te verstrekken.

Resultaat
De volgende partijen zijn geselecteerd om hun visie uit te werken:
  • Marieken Verheyen;
  • Leo Musch;
  • Andra Küpers;
  • Architectenbureau De Bever;
  • Tom Claassen;
  • Dedden & Keizer.
De opdracht is gegund aan Architectenbureau De Bever. (bron: http://www.almelo.nl/Smartsite.shtml?id=57865)
Opdrachtgever
Gemeente Almelo


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.