Ontwerpwedstrijden - Reset het Heetmanplein
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Reset het Heetmanplein

Jaarlijkse prijsvraag van het Bosch Architectuur Initiatief BAI i.s.m. BNA en de gemeente 's-Hertogenbosch. De opgave van deze editie betreft het bedenken van een nieuwe entree voor 's-Hertogenbosch. Deelname staat open voor iedereen.

Procedure
Het prijsvraagprogramma is opgesteld volgens het modelwedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in KOMPAS.

Resultaat
De jury heeft de volgende winnaars aangewezen:
  • Gedeelde 1e: Circus Jeroen Bosch, Jeroen Bos en David de Jong;
  • Gedeelde 1e: Heetmanpark, Pepijn van Voorst en Karho Yeung;
  • Eervolle vermelding: MijnPlein, Beatriz Ramo, Oscar Gential, Ahinitze Errasti Echebarria en Beatriz González Lazo;
  • Eervolle vermelding: Tuin der Lusten, Maaike Marechal en Suzanne Linders.
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.