Ontwerpwedstrijden - De Lege Plek van Larenstein
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

De Lege Plek van Larenstein

Hogeschool Van Hall Larenstein schrijft een prijsvraag uit om tot invulling van de ruimte die door sloop van het oude kloostergebouw is vrijgekomen. Deelname staat open voor 3e en 4e jaars studenten van de VHL Velp en Helicon Velp en is voorbehouden aan multidisciplinaire teams die uit minimaal twee personen bestaan.
De tien beste inzendingen worden tentoongesteld. Het winnend ontwerp wordt uitgevoerd.

Resultaat
Procedure stopgezet. De prijsvraag is opnieuw aangekondigd met enkele wijzigingen, waaronder de toevoeging van prijzengeld voor de winnaar. (bron: website prijsvraag)
Opdrachtgever
Hogeschool Van Hall Larenstein


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.