Ontwerpwedstrijden - Smart living in nature
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Smart living in nature

Landschapsvereniging 't Zuiderholt schrijft een prijsvraag uit voor het ontwerp van 7 units te gebruiken als recreatiewoning, woonhuis of atelierwoning in een bosgebied dat de ruimtelijke kwaliteit versterkt. Het is belangrijk dat het woongebied zoveel mogelijk zelfvoorzienend wordt qua elektriciteits-, warmte- en watervoorziening.
Deelname staat open voor studenten architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur aan een van de Academies voor Bouwkunst. De winnaar ontvangt een geldbedrag van €500,-.

Procedure 
De selectiefase is ingericht als een openbare ideeënprijsvraag. Het programma voor de prijsvraag is opgesteld volgens het model wedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in KOMPAS. Rijkswaterstaat heeft het Steunpunt Ontwerpwedstrijden geraadpleegd voor overleg over de opstelling van het prijsvraagprogramma.


Resultaat
De jury heeft MUUS als winnaar aangewezen.
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.