Ontwerpwedstrijden - Roermond in de Steigers
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Roermond in de Steigers

Stadslab Roermond schrijft in samenwerking met het Cuypershuis een ideeënprijsvraag uit om voor een van de vier geselecteerde locaties een idee of initiatief te ontwikkelen waarbij de schaal en aard van dat idee of initiatief geheel vrij zijn. Het kan een visionair, ruimtelijk, maatschappelijk of bouwkundig idee zijn of misschien wel een interessante combinatie hiervan. Deelname staat open voor iedereen. De winnaar wordt in de gelegenheid gesteld zijn of haar idee samen met Stadslab Roermond verder te verfijnen. Vervolgens zal een en ander door Stadslab Roermond worden uitgewerkt tot een concrete en scherpzinnige visie. Tot slot worden de winnende inzending en de daaropvolgende visie actief onder de aandacht gebracht.

Resultaat
De jury heeft de volgende winnaars aangewezen:

  • 'Multi-culti boulevard' van Ton van Zoest (locatie Veldstraat)
  • 'CO2 machine' van Ulrich Kloth en Theo Moors (locatie achter de Oranjerie)
  • 'Parkeren als middel en doel' van Erwin Elschott en Jesse van Keeken (locatie Wilhelminaplein)
  • 'Fietsers en voetgangers een eigen plek' van Erwin Elschott en Jesse van Keeken (locatie spoortunnel).

 

Eervolle vermeldingen:

  • Bas Penning (oude spoortunnel)
  • 'Het grote niets' van Joof Oosterbaan (locatie Wilhelminaplein)
  • 'Limani-passage' van Sjef Drummen
  • 'Veldstraat als ruimtelijke proeftuin' van Erwin Elschott en Jesse van Keeken
  • 'Pierre de résistance' van Jerome Paumen (voor 4 locaties)

 

Opdrachtgever
Stadslab Roermond


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.