Ontwerpwedstrijden - In de kiem gescoord - editie 2013 Beton voor de natuur
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

In de kiem gescoord - editie 2013 Beton voor de natuur

Het Cement&BetonCentrum schrijft een ideeënprijsvraag uit voor de toepassing van beton ten behoeve van natuurbeleving, -ontwikkeling en/of -bescherming. Het vernieuwende karakter kan betrekking hebben op zowel de toepassing  (functie/product) als het materiaal (materiaal en producteigenschappen/productie). Voorop staat dat de voorgestelde betontoepassing bijdraagt aan natuurbeleving,  -ontwikkeling en/of -bescherming. Schaalgrootte is niet relevant (van schuilhut tot uitkijktoren, van oeverbescherming tot waterberging, van vistrap tot wildviaduct, van faunapassage tot vogelhuisje).
Deelname staat open voor iedereen. De eerste prijs bestaat uit een voucher van € 5.000 om het ingezonden idee nader te onderzoeken of uit te werken.

Procedure
Het programma voor de prijsvraag is opgesteld volgens het model wedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in KOMPAS.

Resultaat
De jury heeft Leven in een betonhotel van Erik Bretveld (Babako) als winnaar aangewezen.

(bron: VOBN)
Opdrachtgever
Cement&BetonCentrum


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.