Ontwerpwedstrijden - Verbind Beekdal met het centrum
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Verbind Beekdal met het centrum

Gemeente Renkum schrijft een prijsvraag uit om bezoekers van natuurgebied Het Renkumse Beekdal te verleiden ook het centrum van Renkum te bezoeken. Het idee mag fysiek zijn, zoals een kunstwerk in de openbare ruimte, maar mag bijvoorbeeld ook een marketingconcept of toeristisch product zijn. Voor uitvoering van het plan stelt de gemeente €10.000 beschikbaar. Deelname staat open voor iedereen.

Resultaat
Er zijn 38 inzendingen ontvangen. De jury heeft Anne Blok (De Stadsfabriek) en Kees Valentijn als winnaars aangewezen. Hun plannen worden gerealiseerd. (bron: hoogenlaag)

Opdrachtgever
Gemeente Renkum

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.