Ontwerpwedstrijden - Open Oproep: Stedenbouw zonder grondopbrengsten
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Open Oproep: Stedenbouw zonder grondopbrengsten

Het Stimuleringsfonds voor Architectuur organiseert een openbare ideeënprijsvraag (er is geen sprake van een voorselectie op basis van het portfolio zoals bij de Vlaamse Open Oproep). Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers op om ideeën, kennis en strategieën voor een grondige herziening van de publieke stedenbouw te ontwikkelen en nieuwe praktijken met elkaar te delen. Per geselecteerd voorstel, maximaal vijf, wordt maximaal € 10.000 beschikbaar gesteld om het voorstel uit te werken tot een goed onderbouwde subsidieaanvraag.

Resultaat
De volgende voorstellen zijn geselecteerd:
  • Nieuwe vormen van binnenstedelijke transformatie, Urhahn Urban Design;
  • Monumenten als aanjager voor maatschappelijke gebiedsontwikkeling, Crimson Architectural Historians;
  • Ontwerpen aan stedelijke herverkaveling, Het Noordzuiden;
  • Merkenstedenbouw, Pop-Up City.
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.