Ontwerpwedstrijden - Het beste energieneutraal renovatieconcept voor de Sparrenhoeven
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Het beste energieneutraal renovatieconcept voor de Sparrenhoeven

Energie Nul73 schrijft een prijsvraag uit voor het ontwerp van een energieneutraal renovatieconcept voor de Sparrenhoeven. Deelname staat open voor consortia die uit minimaal twee partijen bestaan. Deelnemers moeten lid zijn van de coalitie Energie Nul73. De consortia met de twee beste plannen ontvangen €7.500,- voor verdere uitwerking van het concept.

Resultaat
Er zijn acht inzendingen ontvangen.

De jury heeft de volgende winnaars uitgeroepen:
  • Een energiek voorstel voor de Sparrenhoeven in Rosmalen, Watwoontumooi, Zijtaartse Bouw Onderneming en Voermans verwarming en sanitair;
  • Nul5244, O3Energie, Van den Hoff Installatiebedrijf en Bouwbedrijf Ponjé.
Opdrachtgever
Energie Nul73

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.