Ontwerpwedstrijden - Fabrikaat # 1, een architectonisch kunstobject
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Fabrikaat # 1, een architectonisch kunstobject

Stichting Fabrikaat schrijft een ontwerpprijsvraag uit voor het ontwerp van een architectonisch kunstobject met verblijfsfunctie van maximaal 50m2 in de voormalige Honigfabriek in Nijmegen. Het object moet minimaal de benodigde faciliteiten  bevatten voor twee tijdelijke bewoner. Deelname staat open voor architectonische vormgevers, architecten en kunstenaars.
De winnaar ontvangt een honorarium van €2.000,- en ondersteuning bij de realisatie van het object. Voor realisatie is maximaal €5.000,- beschikbaar.

Resultaat
De inzending Out of the Box, Jeroen Bomers, is als winnaar aangewezen.
Opdrachtgever
Stichting Fabrikaat


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.