Ontwerpwedstrijden - Prijsvraag Rondje Weerwater
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Prijsvraag Rondje Weerwater

Gemeente Almere schrijft een prijsvraag uit voor een activiteit, een plek of totaalidee voor het verlevendigen van het Rondje Weerwater. Plannen kunnen worden ingediend voor een activiteit, plek of totaalidee. Deelname is mogelijk in de categorieën bewoners, jeugd en bedrijven, organisaties en instellingen. De jury kiest per categorie de drie beste plannen. Deze worden tentoongesteld. Ook worden de winnaars actief door de gemeente geholpen bij de verdere uitwerking en het onderzoeken van de mogelijkheden voor hun plan. De 9 winnaars vormen samen de ‘initiatievengroep Rondje Weerwater’, die als klankbord betrokken blijft bij de ontwikkeling van het Rondje Weerwater.

Resultaat
De jury heeft de volgende winnaars aangewezen:

Categorie bedrijven/instellingen
Weerwaterkapel, René van Zuuk;
Oevers als startpunt, TOMIN;
BRUG naar de toekomst, KLEURinCULTUUR.

Categorie Jeugd
Glijbaan I & II, Iyon & Kian van Avezaath.

Categorie Bewoners
Fête Champètre, James Heus & Berry Koevoets;
www.rondje-weerwater.nl, Rins Boschma;
Urban Sport & Relax Spot, Jeroen Oosterheert.

Opdrachtgever
Gemeente Almere

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.