Ontwerpwedstrijden - Fabrikaat # 4, een flexibel paviljoen
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Fabrikaat # 4, een flexibel paviljoen

Stichting Fabrikaat schrijft een ontwerpprijsvraag uit voor een flexibel paviljoen in de openbare ruimte van het Honigcomplex te Nijmegen. Fabrikaat vraagt om een flexibele open benadering zodat gezocht kan worden naar een zo optimaal mogelijke toepassing van de ruimte, die aansluit bij de huidige behoeftes van de gebruikers. Wanneer de functionele bestemming van een ruimte niet bij voorbaat wordt ingevuld, lokt dit onverwachts gebruik en spontane initiatieven uit. Wanneer iets open is, kan iets zich ontwikkelen en aanpassen naar de behoeftes van dat moment.
Dit concept wordt verbeeld door Fabrikaat #4; een alternatieve leefruimte die vragen oproept over de conventionele opvattingen over stedenbouw, over hoe architectuur kan aansluiten bij de leefwijze en wensen van toekomstige bewoners anno 2014.
Met Fabrikaat # 4; een flexibel paviljoen, wil de stichting de bezoeker van het Honigcomplex zelf laten bepalen hoe hij zijn eigen sociale en fysieke ruimte kan creëren. Gedurende de 8 jaar dat het object zal worden opgesteld in de openbare ruimte van het Honigcomplex, zal het zich continue aanpassen aan de gebruikers van het Honigcomplex.  De specifieke locatie betreft de muur tegenover de projectruimte van Fabrikaat onder het overkapte plein van het Honigcomplex.
Deelname staat open voor ontwerpers, kunstenaars en architectonisch vormgevers. De gastkunstenaar ontvangt een honorarium van € 2000,00 (excl. Btw) . Dit bedrag zal in 2 delen worden overgemaakt aan de gastkunstenaar; de eerste helft bij aanvang van het project en de tweede helft na oplevering. De materiaalkosten worden door Fabrikaat vergoed met een maximale hoogte van € 5500,00 (incl. Btw).

Resultaat
De jury heeft [UN]Fold van Zeven6 als winnaar aangewezen.

Opdrachtgever
Stichting Fabrikaat

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.