Ontwerpwedstrijden - Open Oproep Slimme Mobiliteit en de Stad
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Open Oproep Slimme Mobiliteit en de Stad

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseert een openbare ideeënprijsvraag (er is geen sprake van een voorselectie op basis van het portfolio zoals bij de Vlaamse Open Oproep). De oproep staat open voor ontwerpers om voorstellen in te dienen die de ruimtelijke integratie van efficiënte multimodale vervoerssystemen verkennen. Voorstellen kunnen daarbinnen ook betrekking hebben op transit oriented developments (TOD's), netwerk- en knooppuntontwikkeling, het ontsluiten en verbinden van nieuwe stedelijke gebieden of het beperken van de verplaatsingsbehoefte door het ontwikkelen van decentrale knooppunten.
Per geselecteerd voorstel stelt het Stimuleringsfonds een maximum bedrag van €10.000,- beschikbaar voor de uitwerking tot een goed onderbouwde subsidieaanvraag met een gedegen onderzoeksplan.

Resultaat
De volgende plannen zijn geselecteerd:

  • De Zelfrijdende Stad, Driving Lab Rotterdam/Den Haag, Except integrated sustainability;
  • Bereikbare, Slimme en Gezonde Stad, VenhoevenCS;
  • Stadslogistiek op maat, een nieuw ruimtelijk instrumentarium, Field Factors;
  • Over zelforganiserende burgers, mobiliteit en de stad, Edwards Stadsontwerp;
  • Bio-mimicry voor Slimme Mobiliteit, 31 Volts.
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.