Ontwerpwedstrijden - Aanpak advies over landschapsontwikkeling
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Aanpak advies over landschapsontwikkeling

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur nodigt ontwerpbureaus voor landschapsarchitectuur en stedenbouw uit om beelden te presenteren van het landschap in 2070 en om hun visie te geven over welke ontwikkelingen en onzekerheden bepalend (zullen) zijn voor de vorming van het landschap en over welke rol overheden kunnen en moeten spelen. Geïnteresseerde ontwerpbureaus kunnen zich voor 9 december 2015 aanmelden door een korte beschrijving van hun visie op deze opgave te geven. De raad selecteert maximaal zes ontwerpbureaus voor deze Challenge. Op 7 april 2016 worden de bevindingen gepresenteerd aan de raad. Parallel wordt er een Challenge georganiseerd voor universiteiten en academies. Ook deze deelnemers zullen op 7 april 2016 hun resultaten presenteren. De resultaten uit de Challenges worden gebruikt bij het formuleren van het advies.

Resultaat

De volgende partijen zijn geselecteerd:

 • LOLA Landscape Architects;
 • Wageningen UR;
 • Karres+Brands Landscape Architecture and Urban Planning;
 • Lint Landscape Architecture;
 • Academie van Bouwkunst Groningen, i.s.m. de Masteropleidingen Planologie, Landschapsgeschiedenis en Sociale (omgevings-) Psychologie.;
 • Fabric;
 • OKRA Landschapsarchitecten;
 • Design Academy Eindhoven, Fontys Hogeschool en Urban/Lab TU Eindhoven;
 • ZUS (Zones Urbanes Sensibles);
 • Academie van Bouwkunst Amsterdam;
 • Bosch Slabbers tuin- en landschapsarchitecten in samenwerking met VenhoevenCS Architecture+Urbanism.
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.