Ontwerpwedstrijden - Open Oproep Ontwerpen aan stedelijke centra
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Open Oproep Ontwerpen aan stedelijke centra

Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers en lokale overheden op om voorstellen in te dienen die via ontwerpend onderzoek nieuwe invullingen en strategieën ontwikkelen voor de transformatie, herprogrammering en activering van binnensteden en dorpskernen. Samenwerking met ondernemers, burgers, maatschappelijke organisaties of instellingen strekt daarbij tot aanbeveling.
Uit de inzendingen selecteert het fonds samen met twee externe adviseurs maximaal 5 voorstellen. Per geselecteerd voorstel stelt het fonds een maximum bedrag van €10.000,- beschikbaar. Dit bedrag is bedoeld voor de startfase van het project, waarin de onderzoeksvragen worden aangescherpt, deskundigheid wordt betrokken en draagvlak georganiseerd. De startfase resulteert in een goed onderbouwd projectplan waarmee na een halfjaar subsidie kan worden aangevraagd voor de feitelijke uitvoering van het project.

Resultaat

Er zijn 32 inzendingen ontvangen. De volgende voorstellen zijn geselecteerd:

  • Voorbij de Winkelstraat, Karres + Brands Landschapsarchitecten BV;
  • PLAN B, marco.broekman urbanism research architecture;
  • Winkelstrip 2.0, hoe verleden met de toekomst te verbinden, Vrienden van Pottenberg;
  • Game Over Krimp, I.A.A. Stedenbouw en Landschap BV;
  • Een pattern language voor de lege ruimte, Bureau B+B Stedebouw en landschapsarchitectuur.
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.