Ontwerpwedstrijden - Open Oproep Proeftuin Erasmusveld Den Haag
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Open Oproep Proeftuin Erasmusveld Den Haag

BPD Ontwikkeling schrijft een ideeënprijsvraag uit voor het ontwerp van Proeftuin Erasmusveld te Den Haag. De ambitie is om een duurzame leefomgeving te creëren met ongeveer 350 woningen, waar ‘gezond’, ‘stads’ en ‘samen’ de norm is. BPD wil een ontwerpteam selecteren met passende inspirerende ideeën voor de stedenbouw, het landschap en de architectuur van de beoogde nieuwbouwlocatie.
Deelname staat open voor professionele ontwerpers. Deelname als multidisciplinair team, waarin in ieder geval de disciplines architectuur, landschapsarchitectuur en stedenbouw zijn vertegenwoordigd, wordt nadrukkelijk aanbevolen. Bij het vervolg op de prijsvraag is betrokkenheid van ontwerpers met concrete werkervaring van belang.
Na afloop van de prijsvraag worden de inzenders van de geselecteerde visies door BPD uitgenodigd, hun inzending uit te werken tot een schetsontwerp en te presenteren. Voor de uitwerking van de visie wordt aan elk van de deelnemende teams een ontwerpvergoeding verstrekt van € 4.000 excl. btw. De procedure verloopt volgens de reguliere selectieprocedure van BPD. De uitschrijver heeft de intentie om het winnende ontwerp te realiseren en het team dat als beste wordt aangewezen een vervolgopdracht te verstrekken.

Resultaat

De jury heeft de volgende winnaars aangewezen:

  • Hof der zotheid - proeftuin voor duurzaam wonen, Jurrian Arnold (Open Kaart);
  • De proeftuin, groen en gezond wonen in een uniek Haags park, Marco Broekman (marco.broekman urbanism research architecture). Met: Floris van der Zee, Ginevra Melazzi (urbanism research architecture); Ard Hoksbergen, Milad Pallesh, Ivar van der Zwan (workshop architecten); Gerwin de Vries, Alexander Herrebout (LINT landscape interventions);
  • Volle grond, Liesbeth van der Pol (Dok architecten). Met: Lodewijk Baljon landschapsarchitecten, prof. dr ir Arjan van Timmeren, professor of Environmental Technology & Design, Department of Urbanism TU Delft, Faculty of Architecture and the Built Environment;
  • Stadsbiotoop, Kim Thehu (Buro Lubbers). Met: ontwerp: Peter Lubbers, Stein van Brunschot, Joost van Gorkom, Marian de Vries (Buro Lubbers landschapsarchitectuur & stedebouw), CIVIC: Jan Lebbink, Gert Kwekkeboom, Angela Solis, Joeri Sowka, Fernanda Romeu (TheCloudCollective); advies: Karel Ossewaarde (Gebiedsontwikkelaars), Arjen Pilot (Aquainfomanagement), Floor Bergh (Buro Bergh).

Uit de uitgewerkte visies is Team Proeftuin Erasmushof (een samenwerking tussen marco.broekman urbanism research architecture, Workshop architecten en LINT landscape architecture) als uiteindelijke winnaar aangewezen.

Opdrachtgever
BPD Ontwikkeling

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.