Ontwerpwedstrijden - Summerschool Ontwerp de Zelfredzaamheid
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Summerschool Ontwerp de Zelfredzaamheid

Het Kennislab voor Urbanisme organiseert op verzoek van het Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de Summerschool Ontwerp de Zelfredzaamheid, een ontwerpwedstrijd die gaat over zelfredzaamheid in de puurste vorm. Tijdens de Summerschool wordt onderzocht hoe omwonenden zelf kunnen bijdragen aan hun veiligheid. Deelname staat open voor alle jongprofessionals.  Het beste plan wint 2000 euro.

Resultaat

De uitschrijver heeft niet bekendgemaakt wie zijn geselecteerd voor deelname.
Resultaat onbekend.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.