Ontwerpwedstrijden - Open Oproep Herontwikkeling Entree en voorterrein Academisch Medisch Centrum Amsterdam
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Open Oproep Herontwikkeling Entree en voorterrein Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam schrijft een prijsvraag uit voor het ontwerp de herontwikkeling van het voorterrein aan de noordoostelijke zijde van het hoofdgebouw en de realisatie van een nieuwe entreepartij, waardoor een obstakelvrije verbinding wordt gecreëerd tussen de openbare binnenruimte en een groener, parkachtiger, voorgebied met verblijfsruimte voor patiënten en bezoekers en voor studenten en medewerkers van het AMC.
Deelname staat open voor architecten die zijn ingeschreven in het Nederlands Architectenregister dan wel een vergelijkbaar register in het buitenland.
De eerste ronde heeft het karakter van een ideeënprijsvraag, waarin de deelnemers wordt gevraagd om een beknopte visie op de opgave. Uit de inzendingen selecteert een onafhankelijke vakjury minimaal drie en maximaal vijf inzendingen. De inzenders hiervan worden uitgenodigd voor de tweede ronde, waarin aan hen wordt gevraagd hun visie uit te werken tot een structuurontwerp met begroting. Uit deze inzendingen wordt één ontwerp als winnend plan geselecteerd.
In het vervolg op de prijsvraag is het de bedoeling dat het ontwerp door de winnaar wordt uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp voor de onderdelen landschap, parkeren en verbinding OV-knoop Holendrecht en een definitief ontwerp voor het gebouw .De uitschrijver stelt een tegemoetkoming in de kosten ter beschikking aan de niet-winnende teams uit de tweede ronde van € 10.330 excl. de door te uitschrijver te vergoeden btw, mits zij een geldige inzending hebben gedaan.

Resultaat

De jury heeft de volgende winnaar aangewezen:

  • 1e: AMC HEALTH PARK, Maarten van Tuijl, Tom Bergevoet en Maartje Nuij;
  • 2e: AMC GARDENS, Mathieu Derckx;
  • 3e: ZUIDERPARK, de nieuwe entree voor het AMC, Dingeman Deijs;
  • Gedeeld 4e: De Serre, Eric Huijten;
  • Gedeeld 4e: Met open armen, Jos van Eldonk.
Opdrachtgever
Academisch Medisch Centrum

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.