Ontwerpwedstrijden - Open Oproep Stedenbouw voor extremen
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Open Oproep Stedenbouw voor extremen

Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers, lokale overheden, cultuurhistorici, uitvoerende partijen en ingenieurs op concrete voorstellen in te dienen voor een integrale benadering van het klimaatvraagstuk in relatie tot de duurzame ontwikkeling van bestaande stedelijke cultuurhistorische structuren. Betrokkenheid van een vragende partij zoals een gemeente, provincie, waterschap of gebiedsontwikkelaar is een vereiste.

Met een beschikbaar open oproep budget van € 40.000 is het streven maximaal 4 voorstellen te selecteren die met een bijdrage van € 10.000 tot een concreet projectplan kunnen worden uitgewerkt. Voor de volgende fase is een totaal budget van € 160.000 beschikbaar; € 40.000 per projectplan.

Resultaat

Er zijn 13 inzendingen ontvangen. De volgende voorstellen zijn geselecteerd:

  • Weerbaar Weert, Personal Architecture, NOHNIK, historicus Lara Voerman en gemeente Weert;
  • Cultureel erfgoed als drager voor een aantrekkelijke klimaatadaptieve stad, Arconiko architecten, Designlab 2902, Water Sensitive Rotterdam, historicus Hilde Sennema, Vereniging RCD, Hoogheemraadschap en gemeente Rotterdam;
  • Het Eiland van Dordrecht: transformatie van regionale keringen tot adaptatielandschap, Felixx, Unesco-IHE en gemeente Dordrecht;
  • De singel als klimaatadaptieve drager voor de historische binnenstad, OKRA, Alterra, WUR, Stichting in Arcadië, Climate KIC en gemeente Utrecht .
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.