Ontwerpwedstrijden - Plein als kunstwerk
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Plein als kunstwerk

Gemeente Zwolle schrijft een prijsvraag uit voor het ontwerp van het plein Hof van Volharding te Zwolle. Deelname staat open voor iedereen.
De winnaar wordt gevraagd het schetsontwerp uit te werken tot definitief ontwerp op basis waarvan de opdracht tot realisatie kan worden verstrekt. Voor ontwerp, realisatie en onderhoud voor een periode van vijf jaar is een bedrag van € 60.000,- (ex. btw) beschikbaar.

Resultaat

Het stedelijk tapijt van Dingeman Deijs is als winnaar aangewezen. (bron: De Stentor)

Opdrachtgever
Gemeente Zwolle

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.