Ontwerpwedstrijden - Ideeënprijsvraag energy meets the arts, verbeelding en verleiding in de energietransitie
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Ideeënprijsvraag energy meets the arts, verbeelding en verleiding in de energietransitie

Brabants kenniscentrum kunst en cultuur schrijft een ideeënprijsvraag uit voor inspirerende voorstellen of ideeën die een artistieke kwaliteit toevoegen aan de energietransitie waarin verbeelding een cruciale rol speelt. In de Brabantse samenleving van 2050 zijn er geen fossiele brandstoffen meer. We hebben alleen duurzame energie en het is een samenleving waarin afval niet meer bestaat. Ook de manier waarop wij wonen is in 2050 drastisch veranderd. Energieneutraal is voor elke plek in Brabant de norm en niet de uitzondering. We verplaatsen ons met een elektrische fiets of auto en zonneparken en windmolens transformeren het stedelijke en rurale landschap. Is dit droom of werkelijkheid?
Deelname staat open voor kunstenaars/makers, ontwerpers/vormgevers, (landschaps-)architecten en multidisciplinaire teams.
Op basis van een visie, projectplanning, begroting en CV wijst de jury maximaal twee winnaars aan. Voor de winnaar(s) is in totaal € 16.000 (inc. BTW) beschikbaar om de inzending uit te werken tot een concreet ontwerp inclusief realisatie. Het resultaat hiervan wil de uitschrijver inzetten als inspiratie en overtuiging om meer creatieve en artistieke ontwerpers te betrekken bij het maatschappelijk vraagstuk van de energietransitie.

Procedure

Het Steunpunt heeft de uitschrijver een brief gestuurd met vele vragen over de procedure.

Op 26 oktober is, zonder toelichting, een herziene versie van het reglement op de website van de uitschrijver gepubliceerd.
Hiermee rouleren er drie reglementen. Ook deze derde versie roept nog vele vragen op en er zijn nieuwe onduidelijkheden.

Op 7 november liet de uitschrijver weten dat alleen de derde versie van het reglement nog kan worden gedownload. Niet toegelicht is dat voorgaande versies, die geïnteresseerden mogelijk hebben gedownload, niet meer geldig zouden zijn.

Resultaat

Er zijn 39 inzendingen ontvangen.

De jury heeft de volgende twee winnaars aangewezen:

  • DutchBlue, Caro Agterberg en Peter Agterberg (Architectenburo Agterberg);
  • Het Getijdenhuis, Pierre Maas (Rothuizen).
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.