Ontwerpwedstrijden - Een Landmark op het Hobbemaplein
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Een Landmark op het Hobbemaplein

Gemeente Den Haag schrijft een prijsvraag uit voor het ontwerp van een landmark op het Hobbemaplein in Den Haag. Het Hobbemaplein is het epicentrum en tegelijkertijd ook de entree van een dynamisch gebied. Het ligt op de grens van de Schilderswijk en Transvaal, verbindt de Haagse Markt met de Hobbemastraat en Paul Krugerlaan. Duizenden auto’s, trampassagiers, fietsers en voetgangers komen er dagelijks langs. Zo’n belangrijk knooppunt verdient een parel die recht doet aan de entreefunctie en de verbinding van de gebieden verbeeldt. Een landmark waar bewoners en ondernemers trots op kunnen zijn en het gebied straks om bekend staat.
Gevraagd wordt om een visie op de opdracht, schetsontwerp met begroting, onderbouwing van randvoorwaarden en beoordelingscriteria en de beoogde werkwijze.
Deelname staat open voor iedereen die ervaring heeft met ontwerp en realisatie van vergelijkbare opdrachten (minimumwaarde referentieopdracht € 40.000,-) in een vergelijkbare stedelijke omgeving.
De jury nodigt de vijf hoogst scorende inzenders uit voor een presentatie waarna scores eventueel bijgesteld kunnen worden.
De gemeente is voornemens een overeenkomst te sluiten met de winnaar voor ontwerp en realisatie van het winnend ontwerp. Hiervoor is maximaal € 125.000,- beschikbaar.

Resultaat

Er zijn 34 inzendingen ontvangen. De jury heeft vier inzendingen geselecteerd voor de presentatie.

De jury heeft BOLD tot winnaar uitgeroepen

Opdrachtgever
Gemeente Den Haag

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.