Ontwerpwedstrijden - Prijsvraag Brood en Spelen Noord-Brabant
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Prijsvraag Brood en Spelen Noord-Brabant

De Rijksbouwmeester schrijft de ontwerpprijsvraag Brood en Spelen uit en zoekt ondernemende grondeigenaren, ambitieuze ontwerpers en anderen met vernieuwende ideeën samenbrengen om na te denken over radicale, realistische en realiseerbare voorstellen voor de grote opgaven waar het platteland voor staat. De prijsvraag is een initiatief van het College van Rijksadviseurs in samenwerking met de provincies Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland, de ministeries van BZK en LNV, de Noord-Brabantse Waterschapsbond, het Groen Ontwikkelfonds Brabant BV, ZLTO en de gemeente Deurne. Het initiatief wordt ondersteund door de Waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen en de 22 gemeenten van de Brabantse Taskforce VAB’s.

Teams van grondeigenaren en ontwerpers wordt in de eerste ronde gevraagd om een visie op het platteland van de toekomst in de zandgebieden van Noord-Brabant. Een jury selecteert acht inzendingen voor uitwerking in de tweede ronde. Hiervoor is een vergoeding van € 25.000,- per inzending beschikbaar.

Het is de ambitie van de uitschrijver en mede-initiatiefnemers om de realisatie van de beste ideeën die door Brood en Spelen ontstaan mogelijk te maken.

Resultaat

De jury heeft de volgende winnaars aangewezen:

  • Circulaire boerderij Beers, Marco Vermeulen (StudioMarcoVermeulen) en Marco Smits (Tweelinden);
  • De Natuurakker, Erwin van Woudenberg (HAS Hogeschool), Joeri de Bekker (OVSL Oog voor Schoonheid Landschapsarchitectuur) en Jos Klessens (Akkerbouwer);
  • De wederkeer van het pastorale landschap, Lisa Franke, Nicolas Lernouldt en Niké van Keulen (MTD Landschapsarchitecten) en Rob van de Langenberg (Coöperatie Herenboeren);
  • Educatie, recreatie en duurzaam wonen op het boerenerf, Ad Schoenmakers (Architecten Buro Schoenmakers / Schoenmakers Advies Achtmaal) en J.A.J. Braspenning (Floribras Garden Plants);
  • Kwatrijn: Generatiebestendig boeren in het hart van Brabant, Henk Antonissen (Stichting Duinboeren), Bas Combee (Maatschap Combee) en R. de Visser (Vista landschapsarchitectuur en stedenbouw);
  • Natuurinclusieve streekboerderijen Slabroek, Frank van Beuningen (Fonds Natuurinclusieve Streekboerderijen), Wilco de Zeeuw (BoerInNatuur), Pieter Veen (circular landscapes) en Sjef van Dongen (Fruitzforlife);
  • Productief Peppelland, Job Wittens (Peppelhout), Joost van der Waal (architect) en Frans van Boeckel (particulier);
  • Smaakstaat, Eva Pfannes (Ooze Architects), G.J.M. van der Kaa (De Walnoothoeve(n)), Bennie Meek (Studio Meek)en Vincent Wittenberg.
Opdrachtgever
College van Rijksadviseurs

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.