Ontwerpwedstrijden - Centrum voor Moderne Muziek
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Centrum voor Moderne Muziek

De IJsbreker is op zoek naar een ontwerp voor cultureel centrum voor moderne muziek. Daartoe worden 35 Nederlandse en 13 buitenlandse architectenbureaus uitgenodigd voor een visiepresentatie (waaronder Chemetow & Huidobro, Odile Decq & Benoît Cornette, Van Gameren/Mastenbroek van De Architectengroep en Meyer & Van Schooten).
 
Resultaat
De opdracht voor het toekomstige Muziekgebouw aan 't IJ is verstrekt aan 3xn architects.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.