Ontwerpwedstrijden - Wie is er bang voor het lege programma?
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Wie is er bang voor het lege programma?

5e Eo Wijers-prijsvraag. De Eo Wijers-stichting schrijft een openbare ideeënprijsvraag uit onder architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, planologen, kunstenaars met de vraag om een regionaal ontwerp met doorkijk naar bovenregionaal en lokaal schaalniveau voor Noord-Nederland.

Resultaat   

  • Gedeelde 1e prijs: Aura, Hans Snijders
  • Gedeelde 1e prijs: Wadland, Edzo Bindels, Enno Zuidema, Arjan Kok, Jan-David Hanrath
  • 2e prijs: Paul Stadem, Arno van den Hurk, Willem Oomens en Karin van den Berg
  • 3e prijs: Jan-Hein Boersma
Opdrachtgever
Eo Wijers Stichting

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.