Ontwerpwedstrijden - Buitenplaats Nieuw Wolfslaar
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Buitenplaats Nieuw Wolfslaar

Gebouw F, Centrum voor Architectuur Breda, schrijft een openbare projectprijsvraag uit onder architecten in West-Brabant. Gevraagd, Aangezien het om een integraal en realiseerbaar ontwerp gaat voor gebouw en buitenruimte wordt er nadrukkelijk geadviseerd voor deze opgave in samenwerking te treden met een landschapsarchitect, die echter niet aan de regio gebonden hoeft te zijn. 
De door de gemeente aangewezen ontwikkelaar zal het winnende ontwerp realiseren. 

Resultaat   
Winnaar: het plan met het motto Het bewaarde landschap, Pascal Grosfeld. 

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.